Natuurinclusief

Natuurinclusieve woonomgeving

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds duidelijker dat natuur ons gezonder en gelukkiger maakt. Het integreren van natuur in een woonwijk draagt dan ook bij aan een prettige en gezonde woonomgeving. De woonwijk Achter de Schans is daarom ontworpen als een natuurinclusieve woonomgeving!

Bij het ontwerpen van Achter de Schans stond een natuurinclusieve woonomgeving centraal. Zo worden er in de voortuinen verschillende soorten hagen geplant die voedsel en beschutting bieden aan vogels en andere dieren. Daarnaast wordt in het centrum van de wijk, rondom de centrale waterlijn, een groene ‘binnenwereld’ gecreëerd . Dit is niet alleen prettig vertoeven voor de bewoners, maar biedt ook veel mogelijkheden voor allerlei planten en dieren om er een plekje te vinden.

Natuurinclusieve maatregelen voor de nieuwe woningen

Ook de woningen van Achter de Schans maken onderdeel uit van de natuurinclusieve woonomgeving. Als natuurinclusieve maatregelen voor de woningen worden er in het metselwerk neststenen voor de vleermuis, de gierzwaluw én de huismus ingebouwd. In samenwerking met de ontwikkelaars heeft een ecoloog van SAB, het bureau dat het stedenbouwkundig plan heeft ontworpen, gekeken waar er in het plan mogelijkheden zijn om dergelijke neststenen in te bouwen.

René van Gestel, Ecoloog van SAB aan het woord: "Het gaat de laatste decennia niet goed met de huismus. Deze soort heeft allereerst een geschikte nestplaats in een gebouw nodig. Het moet niet alleen een goede neststeen zijn. De locatie moet ook goed zijn. Zo moet de neststeen gerealiseerd worden op een koele noord- of oostgevel. Ook moeten er niet zomaar katten of andere roofdieren bij kunnen. Daar is allemaal rekening mee gehouden. Direct om de nestplaats heen heeft de huismus ook een geschikt leefgebied nodig. Deze bestaat voornamelijk uit struiken, hagen én kruidige vegetatie met zaden. Door goede nestmogelijkheden in de woningen te realiseren en daarnaast ook aandacht voor een groene omgeving te hebben, heb ik goede hoop dat de huismus zich succesvol in Achter de Schans kan vestigen."

Klimaatadaptieve leefomgeving

Het klimaat verandert in een hoog tempo. Het is dus niet alleen nodig om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken, maar ook om ons voor te bereiden op en ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Bij het ontwikkelen van de wijk en de woningen van Achter de Schans wordt rekening gehouden met klimaatadaptatie. Klimaatadaptief bouwen en inrichten biedt kansen om van gebieden aantrekkelijke leef- en vestigingslocaties te maken. Door bijvoorbeeld in de bebouwde omgeving meer groen aan te brengen en ruimte voor water te creëren. Met klimaatverandering moeten we meer rekening houden met extreme weersomstandigheden, zoals extreme hitte en droogte, of juist extreme regenval. Om overbelaste rioleringen te voorkomen, zoeken we naar mogelijkheden om bij hevige regenval het water tijdelijk in de groene ruimte op te vangen. Het zoveel mogelijk vasthouden van regenwater in de bodem is gunstig in hete en droge periodes. Het groene karakter van de wijken van Achter de Schans, met open water, struiken, bomen etc., zorgt bij warm weer voor waterverdamping. En dat heeft een verkoelend effect.

Wat je als nieuwe bewoner voor het klimaat kunt doen

Op kavelniveau kan je als bewoner van een nieuwbouwwoning ook zelf maatregelen nemen om bij te dragen aan een klimaatadaptieve leefomgeving. Je kunt hierbij denken aan het beperken van de hoeveelheid verharding in je tuin, zodat er altijd nog voldoende ruimte overblijft voor het regenwater om de bodem in te trekken. Hagen (in plaats van een schutting), bomen en struiken zorgen voor verdamping en daarmee verkoeling. Als je inheemse en biologische soorten kiest, draag dat gelijk bij aan de biodiversiteit in de woonwijk!

Achter de Schans in Werkendam is een samenwerking tussen Gemeente Altena, Van Wanrooij Projectontwikkeling BV en Jansen Bouwontwikkeling B.V.

Gemeente Altena │ www.gemeentealtena.nl
Van Wanrooij Projectontwikkeling BV │ www.vanwanrooij.nl
Jansen Bouwontwikkeling B.V. │ www.jansenbouwontwikkeling.nl

Stedenbouwkundig bureau: SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling | www.sab.nl


info@achterdeschans.nl

Contact