Nieuwe woonwijk

Achter de Schans

'Achter de Schans', de nieuwe uitbreiding van Werkendam is gelegen aan de noordoostzijde van de kern. In de wijk worden in twee fasen zo’n 300 (huur- en koop)woningen gebouwd in verschillende typen en categorieën.

Achter De Schans ligt prachtig aan het agrarische rivierenlandschap van de Boven Merwede. 'De Schans', de zuidelijk gelegen cultuurhistorisch waardevolle dijk als onderdeel van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, is naamdrager van het plan. Vanaf de dijk is een prachtig zicht over de omliggende omgeving en aan de dijk is een afwisselend beeld op het rivierenlandschap bestaande uit weiden, akkerland en boomgaarden. Langs de dijk is verspreide bebouwing aanwezig. Verder zijn er relicten van overstromingen, waar het nabijgelegen natuurgebied De Biesbosch ook deel van uit maakt, en van de militaire geschiedenis, zoals bunkers en stellingen voortkomend uit de Nieuwe Hollandsche Waterlinie.

Stedenbouwkundig plan

De locatie van Achter de Schans sluit aan de westzijde aan op de bestaande kom en voetbalveldencomplex 'Kozakken Boys'. Het vaartje 'De Binnenvliet' vormt aan de noordzijde de grens van de locatie. Aan de zuidzijde is de dijk Schans gelegen. De oostzijde van Achter De Schans wordt ruimtelijk begrensd door agrarisch gebied. In de eerste fase worden de meest westelijk gelegen gronden in ontwikkeling genomen, daarna zal de vervolgfase ten oosten hiervan worden gerealiseerd (fase 2).

Arnold Meijer, Stedenbouwkundige van SAB - het bureau dat het stedenbouwkundig plan heeft ontworpen - aan het woord: "Wij willen graag een buurt realiseren waar het prettig wonen is voor iedereen. Door geparkeerde auto’s voor een gedeelte te bundelen, ontstaat er ruimte om diverse straten anders vorm te geven. We maken hier zogenaamde ‘woonpaden’: straten waar ruimte is voor spelen en voor ontmoeting in een groene, klimaatadaptieve setting."

In fase 1 wordt hier een eerste gedeelte van gerealiseerd. Fase 2 sluit hier naadloos op aan, zodat er een prachtige groene ‘binnenwereld’ ontstaat rondom de centrale waterlijn, die zicht biedt op de agrarische omgeving. Via de onderstaande button is het stedenbouwkundig plan van fase 2 te bekijken.

Bekijk het stedenbouwkundig plan van fase 2

Eén wijk, drie buurten

Achter de Schans wordt in twee fases gebouwd. De wijk kenmerkt zich door veel water en groen en een opdeling in drie verschillende buurten.

Op de Rieteilanden
De meest noordelijke buurt 'Op de Rieteilanden' bestaat, na de bouw van beide fases, uit twee eilanden omringt door water. Het uiterlijk van de woningen in deze buurt is divers. Dit komt omdat een deel als bouwkavel wordt verkocht voor de bouw van vrijstaande woningen. Ook komen er twee-onder-één-kapwoningen. Er is grote afwisseling doordat er geen twee dezelfde vrijstaande woningen of twee-onder-één-kapwoningen naast elkaar staan.

In ’t Veld
'In ’t Veld' is de grootste buurt van Achter de Schans. Deze buurt bestaat voor het overgrote deel uit rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen. Ook worden er sociale huurappartementen gebouwd. De woningen staan met de voordeur gericht op de openbare ruimte en de tuinen zijn aangrenzend aan een middenterrein waar geparkeerd wordt. De eerder genoemde ‘binnenwereld’ ligt tussen de woningen en aan de centrale wateras.

Aan de Dijk
De buurt 'Aan de Dijk' wordt in zijn geheel in fase 2 gebouwd. Deze buurt heeft het karakter van een boerenerf met boerderij- en schuurwoningen.

Lees meer over de sfeer en ambitie voor de nieuwe woonwijk in de Visie op beeldkwaliteit.

Download de Visie op beeldkwaliteit van fase 2

Verkeer en parkeren in harmonie met de natuur

Als straks beide fases van Achter de Schans gebouwd zijn, ligt er centraal in de wijk, een brede watergang. Hierlangs worden groene oevers aangelegd waar bewoners kunnen verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. De auto is hier te gast en het gemotoriseerd verkeer rijdt in één richting.

In de woonbuurt Op de Rieteilanden komen natuurvriendelijke oevers en bermen langs de woonpaden waar de woningen aan gebouwd worden. Op deze woonpaden is lopen en fietsen de standaard en is de auto te gast. Parkeren gebeurt op eigen terrein. In de woonbuurt In 't Veld kan men parkeren aan de randen van de buurt of op parkeerhoven in het midden van de bebouwing. De inrichting aan de rand van deze buurt is meer traditioneel met een trottoir en rijweg met aanliggende parkeerplaatsen. Deze straten zijn geschikt om verkeer van de buurt af te wikkelen en zijn aangesloten op de Lange Wiep.

Lees meer in de paragraaf 'Bereikbaarheid en parkeren' van de Visie op beeldkwaliteit .

Een woonwijk voor iedereen

Achter de Schans staat voor ontmoeting! Een deel van de woningen wordt dusdanig vormgegeven dat er maximale connectiviteit is met de straat, door bijvoorbeeld grote raampartijen. Ook de openbare ruimte wordt dusdanig vormgeven dat ontmoeting centraal staat. Er is ruimte voor spelen, fietsen en wandelen.

Frank Maas, Stedenbouwkundige van SAB: "De binnenwereld is echt de kwaliteitsdrager voor Achter de Schans. Groen, ontmoeting, speelse vormgeving en beleving staan hier centraal. Omdat de auto hier écht te gast is, ontstaat een totaal andere belevingswereld dan in een traditionele straat. Door de andere vormgeving en indeling van de buurt, wordt het geen woonwijk waar de auto domineert, maar het wordt een woonwijk voor iedereen: bewoners die genieten van het groen en water, kinderen die spelen op straat en waar de buurt-barbecue kan plaatsvinden!"

Achter de Schans in Werkendam is een samenwerking tussen Gemeente Altena, Van Wanrooij Projectontwikkeling BV en Jansen Bouwontwikkeling B.V.

Gemeente Altena │ www.gemeentealtena.nl
Van Wanrooij Projectontwikkeling BV │ www.vanwanrooij.nl
Jansen Bouwontwikkeling B.V. │ www.jansenbouwontwikkeling.nl

Stedenbouwkundig bureau: SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling | www.sab.nl


info@achterdeschans.nl

Contact