Veelgestelde vragen Achter de Schans Werkendam

Vrijdag 21 juni 2024

Veelgestelde vragen

NIEUWBOUWPLAN ACHTER DE SCHANS

Hoeveel woningen komen er in Achter de Schans?
In totaal worden er in Achter de Schans in twee fasen circa 300 woningen gebouwd: circa 150 woningen in fase 1 en eveneens circa 150 woningen in fase 2.

Hoe zien de Visie op Beeldkwaliteit en het stedenbouwkundigplan van Achter de Schans eruit?
Download hier de Visie op Beeldkwaliteit van fase 2.
Bekijk het stedenbouwkundig plan van fase 1 en fase 2 op de plankaart .

Wat wordt er allemaal gebouwd in fase 1?
In fase 1 komen 118 grondgebonden koopwoningen, 13 bouwkavels en circa 21 huurappartementen. Er worden tussenwoningen, hoekwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen en een appartementengebouw gerealiseerd.

Hoe zien de koopwoningen van fase 1 eruit?
Alle woningen van fase 1 zijn verkocht zijn inmiddels verkocht. Informatie over de woningen van fase 1 is te vinden op de projectwebsites van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling.

Door wie worden de koopwoningen van fase 1 gebouwd?
De woningen van fase 1 van Van Wanrooij Projectontwikkeling worden gebouwd door Bouwbedrijf Van Wanrooij.
De koopwoningen van fase 1 van Jansen Bouwontwikkeling worden gebouwd door Reuvers Bouw & Ontwikkeling.

Wat wordt er allemaal gebouwd in fase 2?
Het bestemmingsplan voor fase 2 is eind december 2022 onherroepelijk geworden. Bekijk hier de plankaart van Achter de Schans fase 1 en fase 2. Net als fase 1 bestaat fase 2 uit meerdere woonbuurten met een eigen invulling, sfeer en karakter. De verschillen ontstaan door de openbare ruimte verschillend in te richten en door de bouw van woningen in verschillende architectuurstijlen. In fase 2 worden onder andere grondgebonden koopwoningen, huurwoningen, huurappartementen en een aantal bouwkavels aangeboden. In de woonbuurten wordt het waterrijk en groen wonen.

Komt er een busstation bij de nieuwbouwwijk?.
Er komt voorlopig geen busstation bij de nieuwbouwwijk. De dichtstbijzijnde halte is aan de Sportlaan in Werkendam.

Ik ben geïnteresseerd in Achter de Schans. Hoe blijf ik op de hoogte?
U kunt zich op deze website aanmelden voor de nieuwsbrief die periodiek per e-mail verzonden wordt. Houdt u daarnaast de projectwebsites van gemeente Altena, Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling in de gaten. Op de website van de ontwikkelaars kunt u zich tevens inschrijven voor nieuws over de woningen:
- U kunt zich inschrijven op de website van Van Wanrooij Projectontwikkeling via de button via 'Volg project'.
- U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrieven van Jansen Bouwontwikkeling via deze link.

VERKOOP

Zijn er nog bouwkavels en woningen in fase 1 te koop?
Alle bouwkavels en woningen van fase 1 zijn verkocht.

Wanneer start de verkoop van de bouwkavels van fase 2?
De verwachting is dat de bouwkavels van de tweede fase na de zomervakantie van 2024 in verkoop gaan. U kunt zich via het document Kavelpaspoorten bouwkavels Achter de Schans fase 2 alvast op de verkoop van de bouwkavels oriënteren. Voor informatie over de bouwkavels en de te volgen verkoopprocedure verwijzen wij u naar de projectwebsite van gemeente Altena.

Wanneer start de verkoop van de koopwoningen van fase 2?
De verkoop van fase 2A start op 4 juli 2024.
- Het aanbod woningen van Jansen Bouwontwikkeling fase 2A is te volgen via deze link.
- Het aanbod woningen van Van Wanrooij Projectontwikkeling fase 2A vindt u via deze link.

Wat kosten de bouwkavels en koopwoningen van fase 2?
- Op dit moment is er nog niks bekend over de prijzen van de bouwkavels. Voor informatie over de te volgen verkoopprocedure verwijzen wij u naar de projectwebsite van gemeente Altena.
- De prijzen van de koopwoningen van fase 2 worden bij de start van de verkoop bekend gemaakt. Bekijk de informatie op de projectwebsites van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling.

PLANNING

Wanneer start de bouw van de woningen in fase 1?
De bouw van de woningen in fase 1 is in het tweede kwartaal van 2023 gestart.

Wanneer worden de eerste koopwoningen opgeleverd?
De eerste woningen van fase 1 zijn in het voorjaar van 2024 opgeleverd.

Wat is de planning voor fase 2?
De bestemmingsplanprocedure voor fase 2 is doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022. Het is gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heet ‘Uitbreiding kern Werkendam (2e fase)’. Het bestemmingsplan is eind 2022 definitief in de gemeenteraad vastgesteld. In de bestemmingsregels behorende bij het woongebied staan de specifieke bouwregels. Aan de hand hiervan is een verkaveling uitgewerkt.
Om de ondergrond van fase 2 geschikt te maken voor de woningen is het grootste gedeelte van het terrein opgehoogd en ‘voorbelast’. Met het voorbelasten klinkt de ondergrond versneld in, zodat een stabiele ondergrond ontstaat. Vanaf het najaar van 2023 wordt fase 2 in een aantal stappen bouwrijp gemaakt, waarbij riolering, kabels, leidingen en bouwstraten worden aangelegd en de watergangen worden gegraven. Aannemer De Regt voert deze werkzaamheden voor de gemeente Altena uit.

HUUR

Worden er ook huurwoningen/ -appartementen gerealiseerd?
In fase 1B komen 10 sociale huurwoningen en een appartementengebouw met 21 sociale huurappartementen. Over de verhuur van de woningen en appartementen van fase 2 volgt later meer informatie.

Wanneer start de bouw van de sociale huurwoningen?
De bouw van de sociale huurwoningen is gestart.

Hoe schrijf ik mij in voor de sociale huurwoningen?
De 10 sociale huurwoningen worden in opdracht van Bazalt Wonen gerealiseerd. De woningen worden naar verwachting eind 2024 opgeleverd. U leest er hier meer over. Heeft u interesse in deze sociale huurwoningen? Meld u dan aan bij Woongaard. Enkele maanden voor oplevering worden de woningen aangeboden via het woonruimteverdeelsysteem. De huurprijs van deze woningen ligt tegen de liberalisatiegrens.

Wanneer start de bouw van de sociale huurappartementen?
De sociale huurappartementen worden gebouwd in fase 1B. De bouw van het appartementengebouw met sociale huurappartementen start naar verwachting in het derde kwartaal van 2024.

Hoe schrijf ik mij in voor de sociale huurappartementen?
Zodra er meer bekend is over de verhuur van de sociale huurappartementen informeren wij u via de nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. U wordt dan te zijner tijd nader geïnformeerd.