Veelgestelde vragen Achter de Schans Werkendam

Dinsdag 21 december 2021

Veelgestelde vragen

NIEUWBOUWPLAN ACHTER DE SCHANS

Hoeveel woningen komen er?
In totaal worden er in twee fasen circa 300 woningen gebouwd. Fase 1 betreft circa 150 woningen. Fase 2 volgt later en betreft eveneens circa 150 woningen.

Wat wordt er allemaal gebouwd?
In fase 1 komen 116 grondgebonden koopwoningen, 13 bouwkavels en circa 20 huurappartementen. Er worden tussenwoningen, hoekwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen en een appartementengebouw gerealiseerd.

Hoe ziet het stedenbouwkundigplan eruit?
Zie hiervoor het stedenbouwkundigplan.

Hoe ziet de Visie op Beeldkwaliteit eruit?
Bekijk de Visie op Beeldkwaliteit.

Hoe zien de koopwoningen eruit?
Zie hiervoor de projectwebsites van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling.

Door wie worden de koopwoningen gebouwd?
Het is nog niet bekend welke aannemer(s) de koopwoningen gaan bouwen. Projectontwikkelaars Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling hebben hier nog geen partijen voor geselecteerd.

Ik ben geïnteresseerd in Achter de Schans. Hoe blijf ik op de hoogte?
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. Houdt u daarnaast de projectwebsites van gemeente Altena, Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling in de gaten.

VERKOOP

Wanneer start de verkoop van de koopwoningen in fase 1?
Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2022 gestart met de verkoop van de koopwoningen van fase 1A. Houdt hiervoor de projectwebsites van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling in de gaten.

Wanneer start de verkoop van de bouwkavels in fase 1?
De verkoop van 13 bouwkavels start eind december 2021. Voor meer informatie over de te volgen verkoopprocedure verwijzen wij u naar de projectwebsite van gemeente Altena.

Ik sta ingeschreven op de wachtlijst voor nieuwbouwwoningen en bouwkavels van de voormalige gemeente Werkendam. Geldt deze lijst bij het toekennen van kavels en/of koopwoningen?
De wachtlijst van de voormalige gemeente Werkendam is per 1 januari 2022 afgeschaft. De gemeente Altena heeft het volgende besloten:
- Bij de toewijzing van de eerste bouwkavels op de locatie Achter de Schans in Werkendam, die in december 2021 in verkoop gaan, wordt rekening gehouden met de gemeentelijke wachtlijst van de voormalige gemeente Werkendam.
- Bij de toewijzing van het eerste deel van fase 1 (fase 1A) van de nieuwbouwwoningen op de locatie Achter de Schans in Werkendam wordt rekening gehouden met de gemeentelijke wachtlijst van de voormalige gemeente Werkendam. Dit vanwege de uitgestelde verkoop door de ontwikkelaars en de eerder gedane toezegging dat de eerste fase nog via de wachtlijst zou worden verkocht.
De verkoopprocedure en uitgangspunten voor toewijzing van de koopwoningen zullen Van Wanrooij en Jansen Bouwontwikkeling bij de start van de verkoop nader toelichten.

Wat kosten de koopwoningen en bouwkavels?
Voor de prijzen van de bouwkavels en informatie over de te volgen verkoopprocedure verwijzen wij u naar de projectwebsite van gemeente Altena.
De prijzen van de koopwoningen worden bij de start van de verkoop bekend gemaakt. Houdt hiervoor de projectwebsites van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling in de gaten.

PLANNING

Wanneer start de bouw van de woningen in fase 1?
De gronden van fase 1A worden momenteel voorbelast. Dit is nodig om vanaf mei 2022 te kunnen starten met het bouwrijp maken. Het bouwrijp maken is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Daarna kan gestart worden met de bouw van de woningen.

Wanneer worden de eerste koopwoningen opgeleverd?
De verwachting is dat de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2024 kunnen worden opgeleverd. Tijdens het proces van aankoop zullen de betrokken makelaars u hierover verder informeren. Gemiddeld duurt de bouw van een woning circa een jaar.

Wat is de planning voor fase 2?
De bestemmingsplanprocedure voor fase 2 is opgestart. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor inspraak ter inzage van 23 december 2021 tot en met 20 januari 2022. Het is gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heet ‘Uitbreiding kern Werkendam (2e fase)’.
In de bestemmingsregels behorende bij het woongebied staan de specifieke bouwregels. Aan de hand hiervan wordt een verkaveling uitgewerkt. De procedure, om tot een vastgesteld bestemmingsplan te komen, doorloopt 3 stappen: eerst het voorontwerpbestemmingsplan met de mogelijkheid voor inspraak, dan de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, met afsluitend de vaststelling van het bestemmingsplan. De vaststelling zal naar verwachting in het najaar van 2022 plaatsvinden.

HUUR

Worden er ook sociale huurwoningen/ -appartementen gerealiseerd?
Ja, in fase 1B komt een appartementengebouw met sociale huurappartementen. Er is nog niet gestart met het uitwerken van dit appartementengebouw.

Hoeveel sociale huurappartementen worden er gerealiseerd?
In fase 1B komt een appartementengebouw met circa 24 sociale huurappartementen.

Wanneer start de bouw van de sociale huurappartementen?
Het is nu nog niet bekend wanneer gestart kan worden met de bouw van de sociale huurappartementen. Huurwoningen (appartementen) worden gebouwd in fase 1B. De verwachting is dat dit deel van het plan medio 2023 bouwrijp zal zijn. Aansluitend kan gestart worden met de bouw.

Worden er ook huurwoningen/ huurappartementen in de vrije sector aangeboden?
Er worden alleen sociale huurwoningen in fase 1 gerealiseerd.

Hoe schrijf ik mij in voor een huurwoning?
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. U wordt dan te zijner tijd nader geïnformeerd.