Veelgestelde vragen Achter de Schans Werkendam

Maandag 17 oktober 2022

Veelgestelde vragen

NIEUWBOUWPLAN ACHTER DE SCHANS

Hoeveel woningen komen er?
In totaal worden er in twee fasen circa 300 woningen gebouwd. Fase 1 betreft circa 150 woningen. Fase 2 volgt later en betreft eveneens circa 150 woningen.

Wat wordt er allemaal gebouwd?
In fase 1 komen 118 grondgebonden koopwoningen, 13 bouwkavels en circa 24 huurappartementen. Er worden tussenwoningen, hoekwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen en een appartementengebouw gerealiseerd.

Hoe ziet het stedenbouwkundigplan eruit?
Zie hiervoor het stedenbouwkundigplan.

Hoe ziet de Visie op Beeldkwaliteit eruit?
Download de Visie op Beeldkwaliteit.

Hoe zien de koopwoningen eruit?
Zie hiervoor de projectwebsites van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling.

Door wie worden de koopwoningen gebouwd?
De woningen van projectontwikkelaar Van Wanrooij Projectontwikkeling worden gebouwd door Bouwbedrijf Van Wanrooij.
Het is nog niet bekend welke aannemer de koopwoningen van Jansen Bouwontwikkeling gaat bouwen. Zij verwachten hier in november 2022 een partij voor te selecteren.

Komt er een busstation bij de nieuwbouwwijk?.
Er komt voorlopig geen busstation bij de nieuwbouwwijk. De dichtstbijzijnde halte is aan de Sportlaan in Werkendam.

Ik ben geïnteresseerd in Achter de Schans. Hoe blijf ik op de hoogte?
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief die periodiek per e-mail verzonden wordt. Houdt u daarnaast de projectwebsites van gemeente Altena, Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling in de gaten.

VERKOOP

Wanneer start de verkoop van de koopwoningen in fase 1B?
De verkoop het woningaanbod in fase 1B van Jansen Bouwontwikkeling is op donderdag 13 oktober 2022 gestart. Inschrijven is mogelijk tot maandag 31 oktober 9.00 uur. Het actuele woningaanbod is daarna te volgen via deze link.
Ook Van Wanrooij Projectontwikkeling start binnenkort met de verkoop van de woningen in fase 1B. Bent u geïnteresseerd in deze woningen? U kunt zich op de projectwebsite van Van Wanrooij Projectontwikkeling via de button 'Volg project' inschrijven voor nieuws over dit woningaanbod. Of bekijk de actuele status via deze link.

Wanneer start de verkoop van de bouwkavels in fase 1?
De verkoop van 13 bouwkavels is eind december 2021 gestart. Voor meer informatie over de (nog beschikbare) bouwkavels en de te volgen verkoopprocedure verwijzen wij u naar de projectwebsite van gemeente Altena.

Ik sta ingeschreven op de wachtlijst voor nieuwbouwwoningen en bouwkavels van de voormalige gemeente Werkendam. Geldt deze lijst bij het toekennen van koopwoningen in fase 1B?
Nee, de wachtlijst van de voormalige gemeente Werkendam is per 1 januari 2022 afgeschaft en voor de koopwoningen in fase 1B niet meer van toepassing. De verkoopprocedure en uitgangspunten voor toewijzing van de koopwoningen in fase 1B zullen Van Wanrooij en Jansen Bouwontwikkeling bij de start van de verkoop nader toelichten.

Wat kosten de koopwoningen en bouwkavels?
Voor de prijzen van de bouwkavels en informatie over de te volgen verkoopprocedure verwijzen wij u naar de projectwebsite van gemeente Altena.
De prijzen van de koopwoningen van fase 1B worden bij de start van de verkoop bekend gemaakt. Houdt hiervoor de projectwebsites van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen Bouwontwikkeling in de gaten.

PLANNING

Wanneer start de bouw van de woningen in fase 1?
De gronden van fase 1A worden momenteel bouwrijp gemaakt en die werkzaamheden zijn naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Daarna kan worden gestart met de bouw van de woningen van fase 1A. De projectontwikkelaars communiceren rechtstreeks met hun kopers over de daadwerkelijke start van de bouw van de woningen. De gronden van fase 1B worden momenteel voorbelast. De verwachting is dat in het najaar van 2023 gestart kan worden met de bouw van de woningen in fase 1B.

Wanneer worden de eerste koopwoningen opgeleverd?
De verwachting is dat de eerste woningen van fase 1A in het eerste kwartaal van 2024 kunnen worden opgeleverd. Voor de eerste woningen van fase 1B is de verwachting dat dit het vierde kwartaal van 2024 wordt. Tijdens het proces van aankoop informeren de betrokken makelaars u verder. Gemiddeld duurt de bouw van een woning een jaar.

Wat is de planning voor fase 2?
De bestemmingsplanprocedure voor fase 2 is doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022. Het is gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heet ‘Uitbreiding kern Werkendam (2e fase)’. Gedurende de ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan zal naar verwachting eind 2022 definitief worden vastgesteld in de gemeenteraad. In de bestemmingsregels behorende bij het woongebied staan de specifieke bouwregels. Aan de hand hiervan wordt een verkaveling uitgewerkt.

HUUR

Worden er ook huurwoningen/ -appartementen gerealiseerd?
Ja, in fase 1B komen 10 vrije sector huurwoningen en een appartementengebouw met circa 24 sociale huurappartementen. De 10 vrije sector huurwoningen worden in opdracht van Borgdonck gerealiseerd. De uitwerking van het appartementengebouw is inmiddels gestart.

Wanneer start de bouw van de sociale huurappartementen?
Het is nog niet bekend wanneer gestart kan worden met de bouw van de sociale huurappartementen. De vrije sector huurwoningen worden gebouwd in fase 1B. De verwachting is dat dit deel van het plan in het najaar van 2023 bouwrijp is. Aansluitend kan gestart worden met de bouw.

Hoe schrijf ik mij in voor een huurwoning/ -appartement?
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. U wordt dan te zijner tijd nader geïnformeerd.