woensdag 9 juni 2021

Ophogen en voorbelasten nieuwbouwlocatie ‘Achter de Schans’

Komende jaren verrijst langs de Lange Wiep in Werkendam een nieuwe woonwijk. Om de ondergrond geschikt te maken voor de woonwijk wordt het terrein vanaf deze week opgehoogd en ‘voorbelast’. Met het voorbelasten klinkt de ondergrond versneld in, zodat een stabiele ondergrond ontstaat.
Aannemer Martens en van Oord voert deze werkzaamheden uit. Tot oktober a.s. wordt hiervoor zo’n 100.000 m³ grond en zand aangevoerd en worden drainages aangelegd. Transport vindt plaats via de Dijkgraaf den Dekkerweg en Borgharenweg.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Corné Mudde via telefoonnummer 0183-516729 of via e-mailadres c.mudde@gemeentealtena.nl.

Start bouw
Als medio volgend jaar de ondergrond voldoende is ingeklonken worden bouwstraten, riolering en kabels en leidingen aangelegd. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.
Op deze website leest u binnenkort meer informatie over het stedenbouwkundige plan en de te bouwen woningen.

donderdag 2 juli 2020

Wethouder geeft startsein voor Achter de Schans

Op donderdag 2 juli hebben wethouder Hans Tanis namens de gemeente Altena, directeur Clemie van Wanrooij van Wanrooij B.V. en Piet Jansen van Jansen Bouwontwikkeling B.V. een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van de nieuwe woonwijk Achter de Schans in Werkendam. Ook gaven zij een symbolisch startsein door alle drie een kruiwagen zand te storten voor de noodzakelijke voorbelasting van de grond om het gebied straks bouwrijp te maken.

In de nieuwe woonwijk ten zuidoosten van de voetbalvelden van Kozakken Boys worden minimaal 300 woningen gebouwd. De eerste fase in deze groene en duurzame wijk bestaat uit 150 woningen. Dit zijn zowel koop- als sociale huurwoningen. Er worden verschillende type woningen gebouwd. Ook komen er losse bouwkavels beschikbaar om zelf een huis te bouwen.