Donderdag 28 oktober 2021

Beelden van het eerste woningaanbod beschikbaar!

Van Wanrooij Projectontwikkeling biedt in Achter de Schans fase 1 een divers woningaanbod aan. Het betreft rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Het eerste aanbod gaat eind 2021 in verkoop. De eerste beelden van het woningaanbod van Van Wanrooij zijn nu beschikbaar. Bekijk de beelden op de projectwebsite van Van Wanrooij.

Ben je geïnteresseerd in deze woningen? Schrijf je dan op de website van Van Wanrooij, via de button 'Volg project', in voor nieuws over dit woningaanbod.

Bekijk beelden woningaanbod van Van Wanrooij

Dinsdag 19 oktober 2021

Visie op beeldkwaliteit vastgesteld

Het college van B&W van de gemeente Altena heeft op dinsdag 19 oktober 2021 de Visie op beeldkwaliteit van Achter de Schans fase 1 vastgesteld. De Visie op beeldkwaliteit laat de sfeer en ambitie voor de nieuwe woonwijk zien. Hierin staan ook de randvoorwaarden voor de architectuur van de woningen en de openbare ruimte. Het helpt de ontwikkelaars bij het bepalen van de architectuurstijlen van de diverse soorten woningen. Dit plan geeft ook richting aan het ontwerp van een woning op een bouwkavel. Het is weer een stap vooruit in het project!

Download de Visie op beeldkwaliteit

Donderdag 14 oktober 2021

Stedenbouwkundigplan fase 1 gepresenteerd

Wethouder Hans Tanis en projectontwikkelaars Jansen Bouwontwikkeling en Van Wanrooij Projectontwikkeling hebben het stedenbouwkundigplan voor fase 1 van nieuwbouwwijk Achter de Schans in Werkendam gepresenteerd. De nieuwe wijk, die in twee fases wordt gebouwd, kenmerkt zich door veel water en groen en een opdeling in verschillende buurten. In totaal komen er ongeveer 300 woningen, waarvan de eerste 150 woningen in fase 1 gebouwd worden.

Lees meer

Vrijdag 24 september 2021

Luchtfoto’s nieuwbouwlocatie ‘Achter de Schans’

In juni berichtten wij u over de start van de voorbelasting van de grond van nieuwbouwlocatie ‘Achter de Schans’. Vorige week zijn er een aantal prachtige drone-foto’s van gemaakt. De foto’s geven een goed beeld van de voortgang van het voorbelasten van de grond van de nieuwbouwlocatie.

Het voorbelasten is nodig om de ondergrond versneld te laten inklinken. Op die manier ontstaat een stabiele ondergrond en dat is nodig voor de bouw van de nieuwe woonwijk.

De voorbereidingen van het stedenbouwkundige plan zijn ondertussen nagenoeg afgerond en op de achtergrond wordt al hard gewerkt aan de eerste ontwerpen van de woningen. Op deze website leest u er binnenkort meer over!

Drone-foto’s: Annabel Jacobs

woensdag 9 juni 2021

Ophogen en voorbelasten nieuwbouwlocatie ‘Achter de Schans’

Komende jaren verrijst langs de Lange Wiep in Werkendam een nieuwe woonwijk. Om de ondergrond geschikt te maken voor de woonwijk wordt het terrein vanaf deze week opgehoogd en ‘voorbelast’. Met het voorbelasten klinkt de ondergrond versneld in, zodat een stabiele ondergrond ontstaat.
Aannemer Martens en van Oord voert deze werkzaamheden uit. Tot oktober a.s. wordt hiervoor zo’n 100.000 m³ grond en zand aangevoerd en worden drainages aangelegd. Transport vindt plaats via de Dijkgraaf den Dekkerweg en Borgharenweg.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Corné Mudde via telefoonnummer 0183-516729 of via e-mailadres c.mudde@gemeentealtena.nl.

Start bouw
Als medio volgend jaar de ondergrond voldoende is ingeklonken worden bouwstraten, riolering en kabels en leidingen aangelegd. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.
Op deze website leest u binnenkort meer informatie over het stedenbouwkundige plan en de te bouwen woningen.

donderdag 2 juli 2020

Wethouder geeft startsein voor Achter de Schans

Op donderdag 2 juli hebben wethouder Hans Tanis namens de gemeente Altena, directeur Clemie van Wanrooij van Wanrooij B.V. en Piet Jansen van Jansen Bouwontwikkeling B.V. een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van de nieuwe woonwijk Achter de Schans in Werkendam. Ook gaven zij een symbolisch startsein door alle drie een kruiwagen zand te storten voor de noodzakelijke voorbelasting van de grond om het gebied straks bouwrijp te maken.

In de nieuwe woonwijk ten zuidoosten van de voetbalvelden van Kozakken Boys worden minimaal 300 woningen gebouwd. De eerste fase in deze groene en duurzame wijk bestaat uit 150 woningen. Dit zijn zowel koop- als sociale huurwoningen. Er worden verschillende type woningen gebouwd. Ook komen er losse bouwkavels beschikbaar om zelf een huis te bouwen.